Ғылым арқылы жақсы өмірге
г. Қарағанды, Н.Назарбаев даңғылы 56, бас ғимарат
Дүйсенбі-жұма 9.00-17.00
Қоңырауға тапсырыс беру
Войти

Ғылыми зерттеулер

Зерттеу әдістері және этикалық мәселелер

1) Зертханалық және өндірістік зерттеулер жүргізу үшін МЕСТ әдістері пайдаланылады, қазіргі заманғы сертификатталған зерттеу аспаптары мен жабдықтары қолданылады. Теориялық зерттеулер металдар мен қорытпалардың микроқұрылымының Тиксомет кескін анализаторы, құю процестеріне арналған PolygonSoft компьютерлік модельдеу жүйесі және термодинамикалық есептеулер үшін ThermoCalc бағдарламасы сияқты ағымдағы бағдарламаларды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Эксперименттік зерттеулерде порозиметрия, электронды микроскопия, рентгендік фазалық және рентгендік дифракциялық талдаулар және механикалық қасиеттерді анықтау әдістері сияқты материалдарды зерттеу әдістері қолданылады. Алынған нәтижелер мен қорытындылардың сенімділігі металдық жүйелердің қалыптасуы, құю қалыптарын қалыптастырудың технологиялық ерекшеліктері, газ динамикасы, фазалық тепе-теңдіктің термодинамикалық есептеулері, математика және жүйелік талдау туралы ғылыми идеялар негізінде жүргізілген зерттеулермен негізделеді. Сондай-ақ, барлық теориялық нәтижелер зертханалық және өндірістік жағдайларда жүргізілген зерттеулермен расталады. Эксперименттік КВЭС-тен дәл бөлшектерді өндірудің оңтайлы технологиясын таңдау мақсатында Қазақстан нарығының мониторингі және бағдарлама тақырыбы бойынша ақпараттық талдау жүргізіледі; ұсынылған технология бойынша алынған қорытпаның қасиеттері зерттеледі; Әзірленген технология сынақтан өтеді және қажет болған жағдайда алынған нәтижелерді ескере отырып түзетіледі.

2) Ең маңызды эксперименттердің қысқаша сипаттамасы:

  • Thermo-Calc бағдарламалық құралының көмегімен фазалық түрлендірудің термодинамикалық есептеулері;

  • әртүрлі таңдалған режимдерде балқытудан кейінгі құрылым параметрлері туралы мәліметтер алу;

  • технологиялық параметрлерді сынау үшін әртүрлі режимдерді қолданып индукциялық пеште тәжірибелік қорытпаларды балқыту;

  • әртүрлі деңгейдегі тәжірибелік қорытпалардың микроқұрылымын зерттеу: металлографиялық талдау, электронды микроскопия;

  • фазалық құрамды зерттеу: РФА, MРСA, рентгендік дифракция жұқа құрылымды және алынған фазалардың табиғаты мен құрылымын зерттеу;

  • механикалық қасиеттерін зерттеу: созылу, соққыға төзімділік, аққыштық, қаттылық, коррозияға төзімділік, ыстыққа төзімділік;

  • өнеркәсіптік жабдықты пайдалана отырып, өндіріс орнында технологияны сынау;

3) Бағдарламаның мақсаты қорытпалардың құрылымдық-фазалық құрамының және механикалық және эксплуатациялық қасиеттерін бағалаудың заманауи әдістерін қолдану арқылы қол жеткізіледі: металлографиялық талдау, механикалық қасиеттерді анықтау әдістері, порометрия, электронды микроскопия, рентгендік құрылымдық және Рентгендік фазалық талдау, фрактографиялық талдау, ультрадыбыстық ақауларды анықтау және т.б. Сондай-ақ сәйкес компьютерлік бағдарламалар, экспериментті математикалық жоспарлау және нәтижелерді өңдеу қолданылады.

Қолданылатын зерттеу әдістері жаңа қорытпалардың пайда болған фазаларының химиялық, құрылымдық, фазалық құрамы мен құрылымы туралы толық және сенімді ақпарат алуға мүмкіндік береді.

4) Эксперименттік зерттеулер үшін заманауи зерттеу аспаптары мен жабдықтарын пайдалана отырып, МЕСТ стандартталған әдістер қолданылады. Пайдалануға жоспарланған барлық жабдықтың тексеру сертификаттары бар және ISO/IEC 17025-2019 стандартына сәйкес аккредиттелген. Алынған нәтижелердің сенімділігі ғылыми тұжырымдамалар мен металлургия аппаратының негізінде жүргізілген зерттеулермен қамтамасыз етіледі. Нәтижелер қайталану және статистикалық деректермен расталады.

Зерттеу үшін қолданылатын ғылыми әдістер Бағдарламаның белгіленген мақсатына қол жеткізуге кепілдік береді. Алынған нәтижелердің сенімділігі олардың қайталанатындығымен және статистикалық деректермен, оның ішінде басқа ғылыми орталықтардың, соның ішінде шетелдіктердің тәуелсіз зертханаларында расталатын болады.

5) Зерттеу нәтижелеріне зияткерлік меншік құқықтарын қорғау және бөлісу үшін біз келесі қорғау әдістерін қабылдаймыз:

  1. ғылым туындысына авторлық құқықты («Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті орган жүзеге асыратын ресми тізілімдерде тіркеу арқылы алу. Қазақстан Республикасы (патент алу және т.б.); авторлық құқық белгісін пайдалану (туындының әрбір данасына орналастырылады және міндетті түрде үш элементтен тұрады: шеңберде латынның © әрпі; айрықша авторлық құқық иеленушінің аты-жөні; туындының алғаш жарияланған жылы), сондай-ақ ISBN;

  2. баспада жарияланғанға дейін бағдарлама тақырыбы бойынша ғылыми материалдардың құпиялылығын қамтамасыз ету, б.а. оларды есепке алу және қатаң бақылау;

  3. зерттеу тобының мүшелері арасында олардың ғылыми жұмыстарға авторлық құқықтарын бөлу туралы авторлық шарт жасасу.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес - Зияткерлік меншік туралы 10.06.1996 ж. N 6-I Заңымен, 10-бап.